Ramaderia

La ramaderia extensiva, una opció més ecològica i més saludable

Ganaderia Extensiva 2
Si parlem de les característiques més importants de la ramaderia EXTENSIVA, podem destacar el consum d’energia reduït (per exemple gasoil o electricitat) per a la generació dels aliments. Aquest tipus de ramaderia ajuda a mantenir els agroecosistemes naturals i la diversitat per tenir un desenvolupament més favorable dels animals. A més, podeu ajudar a reduir l’erosió en climes àrids.

Finalment, si ens centrem en la qualitat i homogeneïtat dels productes que s’obtenen de la ramaderia extensiva, podem afirmar que aquesta obté productes de més qualitat ja que els treballs estan més enfocats a obtenir una qualitat suprema gràcies a la major humanitat al tracte els animals i els processos més artesanals en l’elaboració dels productes.

Ganaderia Extensiva
Ganaderia Extensiva
Ganaderia Intensiva
Ganaderia Intensiva
Com a conclusió, podríem finalitzar indicant que la ramaderia intensiva està generant un dany al medi ambient ja que genera gran quantitat de residus i consumeix molts recursos energètics, aigua, etc. per contra, gràcies a l’augment de la sensibilitat cap al tracte als animals, la preocupació més gran per la nostra salut i el medi ambient i una informació més exhaustiva, molts consumidors estan canviant els seus hàbits, passant a triar productes més sostenibles i de més qualitat.
Aquests productes sens dubte procedeixen d’una ramaderia extensiva, ja que els consumidors busquen etiquetes que indiquin “Producte ecològic”, “Ranyeria ecològica, “Producte Artesanal”, “Ous de gallina feliç”. Per tant, la ramaderia extensiva aporta més qualitat (millors nutrients) i sabor que la ramaderia intensiva que a part d’utilitzar més recurs i contaminar més el medi ambient, el tracte animal deixa molt a desitjar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *